Tuyên Bố Bản Quyền


Tất cả nội dung, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, dữ liệu và thông tin khác trên website https://okvip.today/ đều được bảo hộ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quốc gia khác. Do đó chúng tôi nghiêm cấm các hành vi cố tình sao chép, phát hành để thu lợi, tái tạo và sửa đổi cho mục đích cá nhân, bán hoặc cho thuê những thông tin thuộc về website okvipgroup.online, trừ trường hợp có sự cho phép bằng văn bản của tập đoàn OKVIP hoặc có ghi nguồn rõ ràng.

Về phần mình, chúng tôi luôn coi trọng vấn đề đạo đức kinh doanh và cam kết không vi phạm quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba về nội dung, thông tin,… Do đó nếu bạn tin rằng website okvipgroup.online có chứa bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền từ những nguồn khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email: [email protected] để báo cáo, khiếu nại của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:

Tất cả nội dung, chất lượng, tính hợp pháp, an toàn và độ tin cậy của các trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin được liên kết từ website khác đến okvipgroup.online đều không nằm trong phạm trù trách nhiệm của chúng tôi. Do đó việc khách hàng truy cập và sử dụng website chúng tôi, dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin từ những nguồn khác, chúng tôi không can thiệp.

Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không cần báo trước (miễn là thông tin thay đổi phù hợp với những cam kết trong chính sách bảo mật và điều khoản người dùng của website). Khách hàng nên kiểm tra lại tuyên bố bản quyền này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, khách hàng đã  đồng ý tuân thủ tuyên bố bản quyền này và các điều khoản và điều kiện khác của okvipgroup.online. Nếu bạn không đồng ý vì bất cứ lý do gì, vui lòng không sử dụng trang web này hoặc liên hệ đóng góp, khiếu nại với chúng tôi.

Tuyên bố bản quyền này có hiệu lực từ ngày 17/01/2024.